CCT: Warm white; White; Cool white

TL25 Series

KXZ-TL01025-4 Track Light

KXZ-TL01025-4 Track Light

Model NO.:KXZ-TL01025-4

KXZ-TL01825 Track Light

KXZ-TL01825 Track Light

Model NO.:KXZ-TL01825

KXZ-TL01025 Track Light

KXZ-TL01025 Track Light

Model NO.:KXZ-TL01025

KXZ-TL01825-4 Track Light

KXZ-TL01825-4 Track Light

Model NO.:KXZ-TL01825-4

KXZ-TL02825-4 Track Light

KXZ-TL02825-4 Track Light

Model NO.:KXZ-TL02825-4

KXZ-TL02825 Track Light

KXZ-TL02825 Track Light

Model NO.:KXZ-TL02825